0 stemmer
86 visninger
af
Vor føde er - ifølge Martinus - opbygget af A- og B-livsenheder. Hvad svarer disse betegnelser til indenfor den gængse naturvidenskab? Drejer det sig om celler, molekyler, atomer, elementarpartikler osv.?

2 Besvarelser

0 stemmer
af

Aage Hvolby er nok den der har beskæftiget sig mest med emnet. Han har bl.a. skrevet om det i artiklen "Stofspiralen og mellemspiraler" i afsnit 4 "Hvad er et stofvæsen"

http://martinusforum.dk/artikler/stofspiralen-og-mellemspiraler

0 stemmer
af

Aage Hvolby skriver at A- og B livsenhederne befinder sig i stofspiralen, som er den spiral, der ligger under cellespiralen

Han skriver:

Det er nærliggende at tolke disse forhold på den måde, at stofspiralen er befolket af de polymolekyler, der nedbrydes i fordøjelseskanalen. Disse polymolekyler, der er opbygget af talrige monomolekyler, omfatter hovedsagelig grupperne protein (poly-aminosyrer), kulhydrater (poly-saccharider), fedtstoffer og DNA-molekyler (poly-nukleotider). Karakteristisk for disse polymolekyler er, at de, efter at have passeret tarmvæggen i fordøjet form, dvs. som monomolekyler, i den indre organisme bliver anvendt som byggestene til opbygning af de typer polymolekyler, som organismen har brug for.

Biokemisk taler man om livsnødvendige stoffer i ernæringen, og her drejer det sig ikke alene om vitaminer og mineraler. Der findes fx otte livsnødvendige aminosyrer, dvs. aminosyrer, som menneskets og mange andre pattedyrs organisme har brug for og ikke selv kan syntetisere. Disse aminosyrer syntetiseres i virkeligheden af planter og må altså tilføres med føden, enten i form af animalsk eller vegetabilsk føde. Da aminosyrerne intetsteds i naturlige levnedsmidler findes i ren tilstand, altså som monomolekyler, må de tilføres som polymolekyler, dvs. som protein.

...