Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
+1 stemme
196 visninger
af

2 Besvarelser

+2 stemmer
af
En form for "åndeligt organ". Det indeholder al vores karma, samt vores talentkerner. Det er i X2.

Det er altså et åndeligt og udødeligt organ, som på tværs af liv opmagasinerer konsekvenserne af vores gøren og laden. 

Man kan lave en 4 trins model for at illustrere dette organ "in action":
1) vores daglige gøre og laden på det fysiske plan producerer karma (på godt og på ondt)
2) denne karma lagres i vor skæbneelement
3) over tid og ved gentagen og kraftig påvirkning kan dette rent faktisk påvirke og ændre f.eks. talentkerner
4) vor skæbneelement og talentkerner påvirker det fysiske plan 

På den ene side kommer alle vores handlinger og deres konsekvenser "op" i disse organer, for at blive lagret. Men samtidig, så påvirker disse organer igen "ned" i den fysiske verden. Så man kan måske tale om en form for feedback mekanisme.

For at give et konkret eksempel: 20 års overspisning på det fysiske plan, hvor man hver evig eneste dag dels spiser for meget, dels spiser "svært fordøjelig føde", kan til sidst "skade" vores talentkerner for fordøjelsesorganerne. F.eks. tynd- og tyktarm samt mavesæk. 

I næste liv, under vor organismedannelse i moders liv, vil de tarme og den mavesæk vi skaber være en smule "svagere" end de tarme og den mavesæk vi havde dannet i sidste liv. Dette kan så give problemer i dagligdagen, f.eks. oppustet mave, hyppig forekomst af diarré, let ved at få madforgiftning, let ved at tage fedt på, og generelt svært ved at fordøje maden.

For så at "rette op" på dette, må man sætte sig lidt ind i sund kost og levevis, samt selvfølgelig fordøjelsen. Ved så at leve sundt og godt her evig eneste dag, så vil man over en mangeårig periode kunne reparere talentkernerne, så de bliver normale igen.

I næste liv vil man så kunne nyde en normal fordøjelse.
af
Hej Marcus, tak for svar på spørgsmålene :-)
0 stemmer
af
Nogle af Martinus ord om skæbneelementet:

Denne energi [moderenergien] danner materie eller materiale for selve den evige og urokkelige struktur, ved hvilken jeget fremtræder som "et levende væsen". Det er denne struktur og jeget, der tilsammen udgør det levende væsens "overbevidsthed". Da hovedfunktionen i denne overbevidsthed i virkeligheden er det samme som væsenets "skæbnedannelse", kan nævnte overbevidsthed også udtrykkes som væsenets "skæbneelement". Moderenergien er overbevidsthedens drivkraft og materie. Den udgør i kraft af skæbneelementets organer eller struktur bindeleddet mellem jegets identitet som den absolutte "stilhed" eller alt livs absolutte "faste punkt" og dets modsætning "bevægelse".

...