0 stemmer
109 visninger
af
relateret til et svar for: Hvad er en verdensimpuls?

2 Besvarelser

0 stemmer
af
Skabeprincippet er det samme som X2. 

Martinus skriver
“Endvidere blev vi i de nævnte kapitler vidne til de bag ved al kultur og bevidsthedsskabelse førende guddommelige kræfter, hvis højeste analyse vi, under begrebet "skabeprincippet", førte tilbage som hovedfaktoren i den navnløse realitet, vi senere i Livets Bog skal lære at kende under begrebet "X2".” Fra Livets Bog 1, Stk. 69.

Jeg har søgt på skabeprincippet i værkerne. Martinus bruger kun skabeprincippet i Livets Bog 1 og et enkelt sted i bogen "Den Intellektualiserede Kristendom"*. Derefter henviser han primært til X2 og skabeevnen.

*Jeg kan ikke søge i artiklerne på samme måde, så det kan ikke udelukkes at Martinus kunne bruge begrebet i en artikel eller et foredrag.
0 stemmer
af
Andre artikler om skabeprincippet:...