+1 stemme
123 visninger
af

1 Svar

0 stemmer
af
De syv leveregler:

- Udslet begrebet "fjender" af din bevidsthed.

- Tag aldrig til genmæle over for vrede, bagtalelse eller andre former for ubehag, der er rettet imod dig.

- Sig aldrig selv noget ondt om nogen eller noget.

- Vær absolut sand og ærlig i alle livets forhold.

- Vær absolut upåvirkelig af smiger, ros eller dadel.

- Vær aldrig med til at dræbe, såre eller lemlæste.

- Lad aldrig din tanke afvige fra at beskæftige sig med, på hvilken måde du absolut bedst kan tjene dine medvæsener, da udfører du den allerhøjeste form for yoga eller den fuldkomneste træning af den del af udviklingen, der er stillet inden for din viljes rækkevidde, og som i forbindelse med den øvrige del af livets egen bearbejdning af din natur sluttelig vil føre dig til den moralske genialitet eller skabe dig om til at udgøre det fuldkomne væsen eller et "gudemenneske". 

(Kosmos nr. 3, 1933)
...