Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
+1 stemme
455 visninger
af
Martinus har jo talt om at overdrevent brug af alkohol og narkotika gennem flere liv nedbryder talentkernerne for at opbygge en sund og velfungerende organisme. Det kan til sidst føre til en fødsel som "åndssvag", eller blot fysisk og psykisk tilbagestående. Kødspisning og tobak er jo heller ikke just sundhedsbefordrende for kroppen, men jeg husker ikke han på samme måde nævner, at det ødelægger åndsevnerne.

Men hvad så med autister? De kan jo være mere intellektuelt udviklede end gennemsnitsmennesket inden for særlige områder, men langt mere tilbagestående inden for andre. De kan f.eks. være fuldstændigt geniale udi matematik eller lignende, men samtidigt være aldeles tilbagestående på det sociale plan.

Der er jo mange typer af autisme, hvor nogle er mere alvorlige end andre. Så nogle af de mere alvorlige kunne måske godt forbindes med alkohol, narkotika eller andre hjernenedbrydende udskejelser.

Men hvad kunne den karmiske årsag være til en autist der er klogere end normale mennesker på et vist område, men socialt tilbagestående?

1 Svar

+1 stemme
af
Autisme er jo genialitet, når vi taler om nogle typer og grader af begavelsen. Ligesom kunstnere, musikere, arkitekter og andre der har udviklet en begavelse til perfektionisme, vil autisten være perfekt til emner der ikke involverer følelser på “ normalt” niveau. Jeg tror egentlig ikke det skyldes misbrug af stimulerende drugs i tidligere liv, men en nærmest besættelse af fakta og viden. Autister er ikke specielt empatiske fordi de ikke behøver andre mennesker eller fælleskab med ligesindede. De har nok i deres besættelse af fakta! Dette er min personlige opfattelse, men samtidig en holdning jeg tolker på baggrund af mit mangeårige studie af Martinus analyser! 
af
+1
Jeg har en del kendskab til det der kaldes Autismespektrum forstyrrelser som er et ret så bredt område.
Umiddelbart kan man sige at kender man en med en diagnose indenfor dette område, så kender man kun en da området strækker sig fra næsten umærkelige tilstande til den rene Autist.

Som jeg er orienteret via samtaler med mine "åndelige vejledere", så er disse tilstande en del af en proces frem mod den "ombygning" af hjernen der nødvendigvis finder sted i den udviklingsproces menneskeheden gennemgår fra den mennesketype vi lige nu er og den mennesketype vi er på vej til at blive.

I følge videnskaben bruger vi lige nu ca. 10 % af vor hjernekapacitet hvilket vil blive udvidet betragteligt henover de næste par hundrede år og det er heri vi skal betragte en hel del af de pt. diagnoser der er stærkt stigende i disse år.

Meget bemærkelsesværdigt er det at autister herunder Aspergers har en del "indbyggede" dyder som meget mangler blandt NT,ere (normalttænkende) eksempelvis ærlighed, respekt for andres ting og en udpræget logik.

Det du kalder en "besættelse af fakta og nok i sig selv" hænger ofte sammen med at de oftest har meget svært ved at afkode ansigtstræk og lige så ofte vender usikkerhed mod sig selv så ofte skyldes denne "nok i sig selv" usikkerhed og angst for at være forkerte.
af
+1
Tusind tak for de gode svar, inputs, tanker og erfaringer!

God pointe ift. det med at autismespektret er enormt!

Den type af autister jeg nævnte: "genialitet inden for ét område, tilbagestående på andre" kunne jo meget vel være en mindre afsporing for det opvågnende "intelligensmenneske". Måske en smule i tråd med det du beskrev John Klemens: "besat af fakta" osv.

Altså da de skulle gå fra det religiøse og familieorienterede "følelsesmenneske" til det mere individualistiske og intellektuelle "intelligensmenneske". Istedet for en glidende overgang, forsøgte de måske at lave et brat spring. Altså de lagde fuldstændig alt med familie, religion, fælleskab, det sociale, følelser osv på hylden, og helligede sig i stedet deres studier fuldkomment. Så de isolerede sig for at træne intelligensenergien inden for deres interesseområde. Men denne isolering kunne så måske være for voldsom (altså lettere afsporet), resulterende i en degeneration af de mere sociale anlæg.

Modsat disse geniale, men socialt tilbagestående autister, er andre jo meget udadreagerende, aggressive, ja nærmest barnlige og endda voldelige i deres adfærd.

Så indtil videre må konklusionen nok være, at der er ligeså mange karmiske årsager, som der er autister. Netop fordi hver enkelt autist er så unik, og spektret rækker så bredt.

Hvad tænker I om den konklusion?
af
Jeg mener at hele problemstillingen skal ses i et større perspektiv, for det første fordi den lægefaglige viden stadig er en proces i forståelse af de forskellige diagnoser og deldiagnoser.

Ser vi for eksempel på de meget udadreagerende personer generelt, så hører de oftest ind under nogle andre diagnoser som ADHD eller andre sider af dette spektrum.
Noget andet er så at en Autist kan "brænde sammen" ved overbelastning og derfor kan handle på en uhensigtsmæssig måde, men det vil oftest være i en følelse af afmagt.

Jeg arbejder til dagligt med mange menneskelige aspekter i forbindelse med den spirituelle udvikling på jorden, her er der ingen særlige misbrug i tidligere liv der spiller ind i forhold til Autister, jeg vil nærmest sige tværtimod, da det er nærmest "normalt" at det er en proces som er under opbygning henimod en gradvis udvikling af hjernens virkemåde og opbygningen af hjernens mulighed for at kunne rumme en 4 og 5 dimensionel virkelighed, i modsætning til de 3 dimensioner menneskeheden generelt indtil nu har skullet virke i.

Ser vi på den karmiske side kan en sådan udviklingsproces først sættes i gang når en person er nået til at sted i sin udvikling hvor der er belæg for og baggrund nok til at kunne gå ind i den proces at være "udviklingsmæssige pionerer".

Generelt er selve autisme spektret under stadig udforskning og stadig mere og mere voksende, videnskaben og udviklingen ville langt fra have nået det stade vi har i dag uden disse mennesker med autistiske evner, så hele snakken om at disse tilstande skyldes misbrug i tidligere liv kan næsten ikke være mere forkerte.

Ser vi på enhver udviklingsproces i forhold til menneskeracer på jorden er der jo sket meget over lange tidsepoker hvor "naturen" skridt for skridt tilpasser og finjusterer over tusinder af år og det er en proces vi oplever lige nu, det er ingen hemmelighed at menneskeheden oplever et kvantespring på alle områder og således også her.

Når jeg oplever mennesker er det meget tydeligt hvis der er misbrug fra tidligere liv eller andre faktorer der har været medvirkende til problemer i dette liv og det spiller ikke ind i forhold til den type mennesker denne debat drejer sig om.

Karmisk set er hvert eneste menneske, ikke bare autister helt unikke, vi har alle hver vores fortid, nutid og fremtid med mulighed for at ændre og udvikle os.
af
Tak for dit uddybende svar!

Jeg er helt klart enig med langt størstedelen af det du siger - tusind tak fordi du deler din viden og erfaring inden for området.

Der er dog ingen tvivl om at vi nok begynder at begive os stille og roligt væk fra Martinus' konkrete udtalelser, og ind på vores egen personlige fortolkning af dette emne. Det er jo det forummet er til for :) så vi kan dele, lære og debattere.

Det er betryggende at vide at vi har Martinus-interesserede, bevidste og kærlige mennesker til at arbejde med de mennesker, der har det svært :) keep up the good work
af
Tak for ordene

Du har ret med Konkrete udtalelser fra Martinus, det kan være lidt svært at blive på sporet altid da jeg på den ene side er helt enig med Martinus og de mange millioner af år han dækker og jeg samtidigt er engageret i en få tusinde års proces i "nærmiljøet" så at sige.
...