Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
0 stemmer
275 visninger
af


Det er ikke Mogens Møller, vel? som skrev om kongevejen i forbindelse med polforvandling og den seksuelle udvikling?

Det slog mig, da jeg så hans oversigt i denne her artikel: http://www.martinus.dk/da/kosmos/kosmos/1962/kos1962-01-019.php

Jeg synes at vigtigste i Mogens Møller's artikel er den sidste del, hvor han skriver at det er en midlertidig guide. Han skriver:

"Ovenstående forsøg på at skabe en oversigt over "fra A- til K-menneske" må kun betragtes som en midlertidig "guide", en slags kosmisk "Virgiltjeneste" ligesom den, Virgil i "Dantes guddommelige komedie" udførte for Dante gennem de mange [slut på side 40] helveder. Senere vil der sikkert skabes en bedre og mere fuldkommen oversigt over disse for os så vigtige områder. Indtil da kan dette forhåbentlig tjene, dels som ansporer til at gå i gang med selve analyserne i "Livets Bog", dels være til hjælp for dem, der synes, at de ikke på nuværende tidspunkt kan overkomme at studere Martinus hovedværk." (min kursivering)

Martinus skriver noget lignende, når han skriver at hans kategorier er en del af de kategorier, som kan opstilles. Jeg prøver at have det med i tankerne, når jeg bruger de forskellige kategorier til at forstå hvad der foregår omkring mig. 


Der er mere om Mogens Møller her:
relateret til et svar for: Martinus homofil?

1 Svar

+1 stemme
af
Jeg mener det er Martinus selv. Jeg er stødt på begrebet både i tidlige artikler, breve osv (tilbage fra 30erne så vidt jeg husker).

Han har vist også holdt et foredrag om det, der direkte hedder: "Ad livets kongevej". Det var vist også ret "tidligt", vist nok fra 50erne.
af
Jeg mener ikke at Martinus bruger kongevejen i forbindelse med polforvandlingen. Måske er det Per Bruus Jensen, som gør det?
af
Nååh ja, ift polforvandlingen er jeg ikke sikker på.

Den måde han bruger "kongevejen" på i sit foredrag er meget mere generel. Kongevejen er den hurtigste udviklingsvej, med mindst mulige lidelser.

Alle "sidevejene" (afsporingerne) er omveje, der tager længere tid og giver mere lidelse. Jo fjernere man er fra kongevejen, jo mere lidelse forårsager det.

Det er mere eller mindre direkte hvad Martinus selv siger i sit foredrag "ad livets kongevej" så vidt jeg husker.
af
Ja, det lyder rigtigt :-)

Summen af lidelse for at blive rigtigt menneske er vel den samme, så bliver man hurtigere rigtigt menneske, hvis man har været meget afsporet? Noget galt i den logik? Og ikke at det er en konkurrence om at komme først :-)
...