+2 stemmer
152 visninger
af

1 Svar

+1 stemme
af
Martinus har skabt en række symboler, som anskueliggør forskellige aspekter af hans beskrivelse af det evige verdensbillede.

I Symbolbog 1 skriver Martinus om symbolerne:

"B.3  Symbolerne gør det let for den studerende at få et overblik over verdensaltets eller livets kosmiske struktur

Igennem symbolteknikken er den åndelige eller kosmiske verdens detaljer således gjort fysisk tilgængelige. De er iklædt en kunstig fysisk synlighed. Denne synlighed vil gøre det meget lettere for forskeren eller sandhedssøgeren at komme til forståelse af de kosmiske analyser i Livets Bog og dermed lette vejen for ham frem til det udviklingstrin, hvor han i kraft af sin egen kosmiske sansning selv direkte kan opleve livets storanalyser. De kosmiske analyser, som symbolerne er udtryk for, udgør således den kortlagte vej for den modne forsker fremad imod oplevelsen af kosmisk bevidsthed og dermed imod oplevelsen af livsmysteriets løsning, de levende væseners udødelighed, oplevelsen af at være "ét med Gud" og dermed oplevelsen af at være "ét med vejen, sandheden og livet"."
(http://www.martinus.dk/da/dtt/index.php?bog=67&stk=0&pkt=3)


Du kan se en liste over symbolerne her på Martinus Respondoj med links til tag og andet relevant for hvert symbol:
https://www.martinus-respondoj.dk/296/hvilke-symboler-har-martinus-udgivet

Symbolerne kan også ses på Martinus Instituts hjemmeside:
http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symboloversigt/
http://www.martinus.dk/da/symbolerne/symbol-45-100/

Derudover findes der en række youtube videoer af forskellige foredragsholdere om symbolerne. Jeg vil fremhæve Ole Therkelsens gennemgang af symbolerne - se https://www.youtube.com/channel/UCXid-LNLoeml_bcqt67E2aw
...