0 stemmer
103 visninger
af

1 Svar

0 stemmer
af

Fandt dette svar fra stk. 1529 i Livets Bog 4, som ved nærmere gennemløsning har mest med samfund og vores handlinger at  gøre og ikke så meget vores mentalitet.

Det er den "dyriske" eller "anti-humanistiske" side ved væsenet, der bevirker, at mennesker må låse deres døre, opsætte pigtråd og plankeværker om deres ejendele, ligesom det er denne selviske natur, der betinger, at landene må have øvrighed, politi og retsvæsen med dets fængsler og tugthuse såvel som militærvæsen med dets mordmaskiner, ødelæggelsesapparater og dødsterræner. Og det er den dyriske side i jordmennesket, der bevirker, at det endnu dræber eller slagter og æder udviklede, animalske væseners organismer.

...