0 stemmer
107 visninger
af
Martinus værk handler i høj grad om "Hvad er sandhed". Jeg fandt et par citater om at "sandheden" er den fulde forståelse af hele kredsløbet og dermed en modnet tanke.

LB4 stk. 1097
..."Hvad er sandhed"? - Da kredsløbets fulde distance er passagen igennem de seks grundenergiers domæner, og disse seks domæner udgør selve "livets helhed" eller dets fremtræden i hele dets altomfattende strålevæld, er det klart, at ingen som helst "tanke", der repræsenterer et lokalt stadium af denne "helhed", kan repræsentere andet end et lokalt eller begrænset udtryk for denne "helheds" strålevæld, hvilken "helhed" jo udelukkende kun kan være "den absolutte sandhed" og dermed den absolutte "fuldkommenhed" eller "genialitet".

LB4 stk. 1098. Den virkelige eller "absolutte sandhed" vil således være det samme som en "tanke", der har passeret alle kredsløbets seks stadier.


Mit spørgsmål er: Kan man sige at det er en form for åndsvidenskabs videnskabelige metode eller proces at tankerne skal igennem et kredsløb før de kan repræsentere et billede eller en oplevelse af den egentlige sandhed?

Processen er noget i retning af at først skal man ane at der er en form for sandhed. Herefter skal man opleve dens modsætning, nemlig alt hvad der er usandt for at skabe en modsætning, hvorefter tanken bliver mere modnet og omridset af sandheden kommer til syne ude i horisonten og over tid bliver oplevet detaljeret, for til sidst at overgå til en erindring som kun kan opleves som erindring.

Dit svar

Dit viste navn (frivilligt):
Din email adresse vil kun blive brugt til at sende besked om dette spørgsmål.
Anti-spam verifikation:
Du kan logge ind eller oprette en gratis konto for at undgå denne verificering.
...