Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en neutral beskrivelse af Martinus forskellige begreber.
0 stemmer
23.1k visninger
af
Martinus beskriver 6 riger, som ethvert levende væsen gennemgår, for at forny sin bevidsthed og livsoplevelse, ved at skabe "lys" og "mørke".

De seks riger er:
Mineralriget: Udgangen af de åndelige riger og første skridt ind i den fysiske verden. Ingen bevidsthed på det fysiske plan. Væsenerne fremgå som mineraler på det fysiske plan. Bevidstheden er primært båret af hukommelse og væsenet lever i en indre verden.
Planteriget: Båret af instinkt. Væsenet begynder at ane og kunne skelne behag og ubehag på det fysiske plan. Væsenet fremgår som en plante.
Dyreriget: Skærsilden eller den kosmiske død. Væsenet er enpolet og lever i kamp med hinanden om det modsatte køn. Den primære energi i dyreriget er tyngdeenergi og væsenet fremgår fysisk som et dyr. Jordmennesket lever i dyreriget og er begyndt at få menneskelige tendenser i form af følelse og intelligens samt en voksende tendens til topolethed og adskiller sig på denne måde fra det enpolede væsen.
Det rigtige menneskerige: Væsenet er blevet et rigtigt menneske, hvilket vil sige et næstekærligt væsen. Det rigtige menneskes bevidsthed er primært båret af følelse
Visdomsriget: Her er væsenet ikke længere underlagt reinkarnation og lever i en kulmination af kunst og videnskab. Væsenet er geni i disse ting (se beskrivelse af symbol 80)
Den guddommelige verden: I følge Martinus (symbol 80) er væsenet her hævet over al manifestation og i stedet bevidst i tingenes ide. Væsener fra den guddommelige verden bestemmer over al skabelse og står bar hvordan kommende kloder og andet liv kommer til at være.

Dit svar

Dit viste navn (frivilligt):
Din email adresse vil kun blive brugt til at sende besked om dette spørgsmål.
Anti-spam verifikation:
Du kan logge ind eller oprette en gratis konto for at undgå denne verificering.
...