0 stemmer
67 visninger
spurgt af
I tilfælde en alvorlig sygdom: Har Martinus fortalt noget om, hvorvidt han anbefaler, at vi skal benytte livsforlængende medicin eller ej? For mig vil det være et vigtigt etisk spørgsmål at tage stilling til. Mit udgangspunkt er, at livet er en gave. Er da da vores ansvar at forlænge det så meget vi kan- også selv om det fx indebærer medicin, der er nedbrydende for vore mikroorganismer- eller er det bedre at takke nej, og lade " dødsprocessen" gå sin naturlige gang, selv om vi, vha medicin kan udhale den?

Mvh
Lotte

1 Svar

0 stemmer
besvaret af
Det er et godt spørgsmål, som man siger og med flere elementer. Jeg ved han har udtalt sig om f.eks. koma, hvor der ikke er muligheder for at komme tilbage til bevidstheden. Der mener han ikke det er meningsfuldt at holde liv i sådan en krop.

Derudover skriver Martinus om at medicin er mere symptom behandling end årsagsbehandling af vores sygdomme. Den dybereliggende årsag er vores natur og vores måde at handle på. Det er ikke det samme som at han mener at vi ikke skal tage medicin. Jeg opfatter det som en hjælp fra Martinus side til at forstå den rette sammenhæng.

Det svarer ikke rigtigt på dit spørgsmål, men kan måske inspirere lidt. Jeg tror generelt jeg er nødt til at svare at "det afhænger af". I min forståelse primært af om det liv der kan forlænges er  værd at leve. Martinus skriver jo at vi få et nyt legeme igen. Det er derfor ikke nødvendigt at holde fast i den fysiske tilværelse for enhver pris.

Håber at det hjælper lidt.
Stil et spørgsmål
Martinus Respondoj fokuserer Martinus interesserede på at forstå Martinus Verdensbillede ved at stille og svare på spørgsmål til hinanden.
...