+1 stemme
339 visninger
af
Martinus skriver i den lille bog" Bønnens mysterium", at " Alt er inddraget i den guddommelige villie, at vores hovedhår er talte, ja at ikke engang et støvfnug kan lægge sig tilfældigt det ene, eller det andet sted" . Og" I modsat fald ville bønnen jo være et middel til opløsning og modarbejdning af den guddommelige verdensplan.  Alle sådanne forseelser, som de nævnte er nemlig allerede i forvejen skæbnebestemt".
Martinus skriver videre at det ikke nytter at bede forsynet om hjælp til  den eller den situation eller begivenhed i egen eller en pårørendes skæbne. Og at " Dette at ville anvende bønnen til noget andet, end det, den er beregnet til, kan således afføde temmelig alvorlige konsekvenser".
Er dette ensbetydende med at bønnen er virkningsløs?? Jeg har læst at Martinus selv brugte bønnen i ALT. Han har beskrevet at han har bedt om hjælp i alle situationer. Bedt om styrke, før et foredrag, bedt for der ikke skulle ske ulykker,  når han satte sig i en bil, bedt for andre menneskers sygdomme o.m.a., men hvis Alt er skæbnebestemt, hvordan hænger det så sammen at man kan bede om hjælp i sådanne situationer??...Hvad er det i virkeligheden, man kan bede om, andet end at komme nær Gud med den tætte "dialog".? Hvad er det man kan komme til at skade, ved at bede  " forkert"... og er netop det kærligt??..
Hvis Alt er Tilrettelagt på forhånd, hvordan kan vi så lære gennem vores reinkarnationer, gennem spiralkredsløbet? Hvis Alt er givet på forhånd, hvori ligger så vores udvikling? Hvordan kan vi gøre noget anderledes og bedre, end det der en` gang er forudbestemt? Og nytter det derfor at bede guddommen om noget som helst? Der er så kun at takke for vores skæbne??
Jeg håber meget en venlig sjæl, vil kunne svare mig på de her spørgsmål, da jeg, efter jeg har læst dette, er kommet meget i tvivl om bønnens virkning og sande væsen og jeg ønsker bønnen tilbage i mit liv.
Med venlig hilsen
Dorthe Mikkelsen

4 Besvarelser

0 stemmer
af
Hej Dorthe.

Jeg forstår godt din tvivl. Jeg har selv haft lignende overvejelser. Det korte svar er: Både ja og nej. Jeg vil sammenligne det lidt med placeboeffekten i medicinske forsøg. Når man tror at noget virker, så har det en virkning. Når "harmløse" kalktabletter hjælper i lægelige forsøg, så kan man med god ret spørge: "Er kalktabletterne virkningsløse"? Man kan hertil svar både ja og nej. Om tabletterne virker eller ej er nemlig ikke et spørgsmål om tabletternes virkemåde, det er udelukkende et spørgsmål om overbevisningen hos den der indtager dem. Tabletterne virker faktisk i mange tilfælde. Dette kan man ikke komme udenom, det er et videnskabeligt faktum som er bekræftet i mange forsøg. Men det er ikke kalktabletterne der virker, det er tanken og handlingerne hos den der indtager dem, der ændrer vores elektriske udstråling, og dermed ændres vores karma eller skæbne.

Når det gælder det at bede til guddommen, så er der mange bønner der ikke bliver hørt - "Kære Gud - lad mig vinde i lotto", vil helt sikkert ikke have nogen virkning. De bønner der vil have virkning, er de bønner hvor vi beder om hjælp til at forandre os selv. Og disse bønner hjælper primært, fordi vi gennem bønnen får fokus på disse ting. De ting man har fokus på, de er i vores tanker. Og de tanker vi har, de forandrer vores væremåde, og dermed vores skæbne.

Det er rigtigt, at alting er skæbnebestemt. Men jeg kan sagtens forandre denne skæbne - det gør jeg i samme øjeblik som jeg forandrer mine tanker og min væremåde. I korte træk så kan man sige, at bønnen hjælper os til at holde fokus på en forandringsproces, og denne forandringsproces er i gang så længe vi holder har den i tanke og handling. Hvis jeg derfor beder til Gud om at han skal hjælpe mig til at blive mere tolerant - så har det en virkning. Jeg har nemlig indstillet mit sind på, at det er noget jeg gerne vil, og jeg har samtidig en tro på, at det vil hjælpe at bede til Gud - ellers gjorde jeg det vel ikke. Hvis jeg beder denne bøn hver dag, så vil jeg hver dag, med min vilje kunne påvirke min væremåde og dermd min skæbne. Og dermed virker bønnen også.

besvaret 22 Maj, 2014 af Svend

0 stemmer
af
Vil godt uddybe lidt.

Man kan også godt bede for andre, både mennesker, dyr og planter. Alle levende væsener er i telepatisk kontakt, på det fysiske plan er denne kontakt dog meget svag - de grundenergier vi skal bruge til denne kontakt er overdøvede og virker kun svagt. Det er dog bevist, at planter kan opfatte de tanker mennesker i nærheden har. En plante kan opfatte, om vi tænker positivt eller negativt om denne plante. Jeg ved dog ikke, om denne særlige kontakt til planterne afhænger af, hvor godt det enkelte menneske kommunikerer på denne måde - det kan meget vel være. Og det er vist også alment accepteret, at dyr kan mærke vores hensigt og humør. 

Den telepatiske kontakt mennesker imellem er mere eller mindre til stede, afhængig af, hvor meget vi er på bølgelængde med hinanden. Hvis vi skal i telepatisk kontakt med andre mennesker, så skal vi i forvejen være på bølgelængde med dem. Det kan være mennesker, vi har haft meget at gøre med i denne inkarnation, eller måske mennesker vi har haft meget at gøre med i tidligere inkarnationer, som vi ellers ikke umiddelbart opfatter som nærtstående i denne inkarnation. Eller måske bare mennesker, som vi har meget til fælles med. Man skulle måske tro, at forældre/børn altid ville være i telepatisk kontakt, det vil også ofte være tilfældet, men dog ikke altid. Man kan også have stærke forbindelser til venner, fjernere slægtninge, en nabo osv. uden at have nogen særlig forbindelse til egne børn/forældre.

Hvis en bøn for en anden person skal virke, så skal vi for det første være på bølgelængde med denne anden person. Det er lidt lige som en radio - sender og modtager skal være indstillet på næsten samme frekvens, ellers går det ikke. Den fysiske verdens energier er meget stærke, og kan i mange tilfælde overdøve denne telepatiske kontakt, hvis ikke den telepatiske kontakt er helt på samme bølgelængde hos sender og modtager. Det vi beder om for denne person, bliver sendt af sted som en energibølge mod denne person - en energibølge, der er uafhængig af tid og rum, og som virker umiddelbart. For at en bøn for en anden person skal virke, så skal denne person rent karmisk være i stand til at modtage det, dvs. det energifelt der er omkring denne modtagende person må ikke være afvisende overfor bønnens hensigt. Det hjælper f.eks ikke at bede for en anden person, at denne persons sygdom må forsvinde, hvis ikke det er i overensstemmelse med denne persons karma, at dette kan ske.

Hvis alle faktorer er på plads, så er der dog mulighed for, at bønnen kan trænge igennem.

På samme måde mener jeg det forholder sig, når vi beder på egne vegne. En bøn er en udsendelse af energi, som er beregnet på, at vi selv skal modtage energien igen, men for at vi selv kan modtage denne bøn, så skal vores energifelt omkring os være modtageligt.

 besvaret 30 Maj, 2014 af Svend

0 stemmer
af

Hej Dorthe,

Som jeg forstår Martinus, så mener han at de store linjer i vores skæbne er bestemt, men koloritten, dvs. alle detaljerne, er noget vi til en vis grad selv kan skabe og have indflydelse på. Så "alt" er ikke planlagt og vi har derfor en form for fri vilje.

Martinus skriver at man bl.a. kan få hjælp til "at tage sin skæbne" eller komme igennem den i bedre mental balance. Det er bl.a. her at bønnen har en vigtig funktion, da man kan komme mentalt på ret køl igen.

Som jeg husker det, så skriver Martinus om at forkert brug af bønnen kan give en oplevelse af at bønnen er virkningsløs, fordi den kun virker i de områder hvor den er i overenstemmelse med den guddommelige plan/vilje. Jeg er ikke umiddelbart klar over om der er andet skadeligt i den forbindelse.

Der er med andre ord, ud fra det Martinus skriver, ikke grund til at tro at bønnen ikke virker. Det er bare om at komme i gang og få nogle flere erfaringer med den. Du har allerede fået fat på bønnens mysterium, som nok er den mest koncentrerede gennemgang af bønnen som Martinus har skrevet, og som giver guidelines på hvad som virker og ikke gør.

0 stemmer
af

Sören Grind fortæller om bøn i denne her video:

http://www.martinusforum.dk/blog/martinus-video/Vad-s%C3%A4ger-Martinus-om-b%C3%B6n-S%C3%B6ren-Grind

Måske der er noget at hente der.

...