0 stemmer
181 visninger
af
Dansk ordbog mener at mineralier er en sjælden flertalsform for order mineral.

Påstand:
•    Mineralier er flertallsform for ordet mineral.
•    Mineraler er flertallsform for ordet mineral.

Er det en korrekt påstand?

Påstand:
•    Hvis det skal være en forskell mellem ordene ”mineralier” og ”mineraler”, så må det logiske sett være to forskellige substantiver som ligger til grund for ordene mineralier og mineraler.

Er det en korrekt påstand?


Substantivformen ”mineraliet” og flertalsformen ”mineralier” er altså brugt som mer sjældne bøyningformer, se nedenfor fra dansk ordbog.

Beskrivelsen nedenfor åbner for en dobbel betydning af ordet mineral, nemlig ”bjergart” og ”fossil”. Hvorledes passer det ind i de forekomster av ordet mineralier i Livets Bog?

--

Fra dansk ordbog.

Mineral, et ell. † en (Reiser.II.547). [minəˈra?l] Høysg.AG.33. († Minerale. LTid. 1737.260). best. f. -et ell. (sj.) -iet (HCAnd. VII.83). flt. -er ell. (nu sjældnere) -ier ell. † (m. lat. form) -ia (vAph.(1759)). (jf. ty., eng. mineral, fr. minéral; af mlat. minerale, til mlat.minera, metalaare olgn.; mulig besl. m. II. Mine; især naturv.) fast, ensartet stof (grundstof ell. kemisk forbindelse) af uorganisk oprindelse, der findes selvstændigt i jorden og oftest optræder som forholdsvis smaa korn (især om metaller, salte ell. blandinger af flere af disse stoffer); ofte ogs. om bjergarter og tidligere undertiden om fossilier (jf.Leth.(1800). VSO.). af Mineralier og Bierge have de Kaabber, Salpeter, Svogl, Jern, Tin og Salt. Pflug.DP.589. Holb.DH. III.200. adskillige slags Steene, Mineraler og Metaller.LTid.1739.327.han udviklede for dem . . hvorledes det Levende stod over det Døde, Planten over Mineraliet. HCAnd. VII.83. han var en udmærket Lærd, der især havde gjort Vesuvs Lavaer og Mineralier til Gjenstand for sine videnskabelige Undersøgelser. Holst.III.193. Uss.Alm Geol.1.   om et (særlig vel udviklet ell. ejendommeligt) stykke af en (sjælden) mineral- ell. bjergart. Norske Metaller og Mineralier vilde . . blive en Prydelse for vor liden Samling. Langebek.Breve.134. VSO. et Mineral, som bryder en Lysstraale dobbelt. JVJens.EE.78.

http://ordnet.dk/ods/ordbog?query=mineral

2 Besvarelser

0 stemmer
af

Mineralier  er en gammel Dialektisk betegnelse for mineralske salte optaget af planter og er nødvendige Næringsstoffer, som kan optages af dyr og mennesker, er de ikke tilstede i rette balance skabes der ikke nogle levende væsner. Altså Mineralsk og mettaliske Salte i flydende form som er en betingelse for liv. Martinus er ganske bevidst om ordene, da det er ord der hører med til hans uddannelse som Mejerist. Jeg er biodynamisk Landmand derfor hører ordene også med i min uddannelse.
Og vi er fra samme egn og slægt Martinus og jeg.

0 stemmer
af

Spørgsmålet er om der er i åndsvidenskabeligt perspektiv er forskel på ”bjergart” og ”fossil”. Jeg vil umiddelbart mene at begge er "døde" ting og tilhører mineralriget. I det perspektiv er det ikke vigtigt om man bruger mineraler og mineralier.

Det kunne være interessant at undersøge om det ene ord er brugt mere i begyndelsen af værkerne end til sidst. Det kunne antyde at det er en historisk og sproglig udvikling.

Jeg ved ikke om der er noget som tyder på at brugen af de to ord er bevidst, f.eks. ved at forskellen bliver beskrevet af Martinus.

...