Martinus Respondoj er sat på pause. Du i stedet følge og være med til opbygningen af en Martinus Wiki, hvor ideen er at få en nøgtern beskrivelse af alle Martinus' begreber.
0 stemmer
143 visninger
af
Hvad er historien bag det? Hvornår er det skrevet? Har Martinus godkendt det?

Selve kurset kan findes her: https://www.martinusforum.dk/korrespondancekursus

1 Svar

0 stemmer
af

I begivenhedsoversigten på Martinus.dk kan følgende læses om Per Bruus-Jensens korrespondancekursus:

# 364              Forsommer 1960

Per Bruus-Jensen påbegynder udarbejdelsen af et korrespondancekursus i Martinus' kosmologi (på opfordring af Martinus og EGL). Første lektion udkommer i nov. 1960. I alt udkommer 92 lektioner, hvoraf Martinus kontrollerer og godkender de første 72. – If. PBJ s. 28 blev kurset færdiggjort i første halvdel af 1970'erne. – If. K-1983-6 var udsendelsen stillet i bero i perioden 1970-83. – Det samlede kursus er færdigudgivet i 1984 (K-1984-3).

Man kan på følgende link læse hvad Martinus har skrevet om korrespondancekurset: http://www.newcosmicparadigm.org/ArkivDk.aspx

...